Destinul tău nu este controlat de nicio putere din afara ta. Singurul arhitect al destinului este Suprasufletul tău.

Cu mult înainte de a te naște, intențiile tale pentru viața asta au fost cartografiate de Suprasufletul tău, ca amprentă a destinului pe care îl trăiești acum.

Sinele tău mai Înalt este vocea care intermediază între toate încarnările tale și inteligența atotștiutoare a Suprasufletului care te ghidează.  Fiecare din încarnările noastre sunt întrețesute cu un destin care duce la evoluția conștiinței Suprasufletului, ca un Creator care își extinde conștiința în Cosmos.

Împlinirea destinului pentru această viața este o misiune importantă pentru Sinele mai Înalt. Iar destinul tău este promisiunea pe care ți-ai făcut-o ție însuți.

Faptul că ești aici, astăzi, este un pas important în împlinirea destinului tău și manifestarea Sinelui mai înalt pe Pământ.